loading...


หจก.ก.นิวเซียงกงแทรคเตอร์
จำหน่าย อะไหล่รถแม็คโค รถแทรคเตอร์ ทุกชนิด
CATERPILLAR KOMATSU HITACHI KOBELCO
โทร.02-316-8648
มือถือ. 081-925-6152 , 081-374-1445 , 082-263-2364
109/402-404 เซียงกงบางพลี ซอย 5 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 AD LINE เบอร์ มือถือ 


Photo

หัวฉีดCAT C11

 
-
Photo

ปั้ม CAT 312,315 D

 
-
Photo

เครื่อง CAT7.1

 
-
Photo

ปั้มโซลาร์ CAT320D

 
-
Photo

กล่อง kobelco

 
-
Photo

ปั้มโซลาร์ CAT320D

 
-
Photo

ปั้มช่วย

 
-
Photo

ปั้มโซลาร์SK130-8

 
-
Photo

มอเตอร์สวิง CAT314B

 
-
Photo

มอเตอร์สวิงCAT312 D2

 
-
Photo

เสื้อสูบ CAT C9

 
-
Photo

ปั้มCAT345

 
-
Photo

เสื้อสูบ CAT3116(950F)

 
-
Photo

ฝาสูบCAT320(7JK)

 
-
Photo

ฝาสูบ CAT D5,6

 
-
Photo

ปั้ม

 
-
Photo

มอเตอร์สวิง SK200-10

 
-
Photo

ปั้มน้ำมันเครื่อง

 
-
Photo

คอนโทรลSK140-8

 
-
Photo

มูเล่สายพาน ตัวตั้งสายพาน

 
-

CAT3116